Termeni și condiții

Acest site este operat de Fundația Ștefan Câlția.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați acest site. Prin utilizarea site-ului nostru, indicați că acceptați acești termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea acestui site.

Proprietate intelectuală

Fundația Ștefan Câlția („noi”, „nostru” și expresiile aferente) este proprietarul sau titularul licenței tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din acest site (inclusiv aspectul, designul și grafica acestuia), sub rezerva calificării menționate în paragraful următor, în toate materialele publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Multe fotografii ale operelor lui Ștefan Câlția sunt reproduse pe acest site. Am luat toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că noi suntem deținătorii sau licențiatul drepturilor de autor pentru fiecare fotografie reprodusă pe acest site. Cu toate acestea, având în vedere volumul mare de fotografii publicate ale operelor lui Ștefan Câlția în circulație publică în general, este posibil să fi reprodus din neatenție o fotografie pe care nu suntem autorizați să o facem. Nicio permisiune nu este acordată de către proprietarul dreptului de autor al unei astfel de fotografii neautorizate și orice vizitator al acestui site care o folosește sau o descarcă poate încălca drepturile proprietarului. Dacă credeți că sunteți proprietarul drepturilor de autor al unei fotografii reproduse pe acest site fără autorizarea dvs., vă rugăm să contactați fundatia.stefan.caltia@gmail.com.

Puteți tipări o copie și puteți descărca extrase ale oricărei pagini de pe site-ul nostru numai pentru uz personal necomercial și puteți atrage atenția celorlalți din cadrul organizației dumneavoastră asupra materialelor postate pe site-ul nostru. Nu trebuie să modificați în niciun fel copiile pe hârtie sau digitale ale oricăror materiale pe care le-ați imprimat sau descărcat sau să creați orice material derivat din acesta.

Statutul nostru (și cel al oricăror colaboratori identificați) de autori ai materialelor de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru cu încălcarea acestor termeni de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și trebuie, la alegerea noastră, să returnați sau să distrugeți orice copii ale materialelor pe care le-ați realizat.

Limitarea răspunderii

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și este pus la dispoziția utilizatorilor "așa cum se regăsește" fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie această expresă sau implicită.

Responsabilitatea utilizării acestui site revine în totalitate utilizatorului. Organizatorul și societățile sale afiliate sau partenerii acestuia, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. 

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării acestui site de către utilizatori, sau că urmare a descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.